Etusivu Ytimessä Kumpikin osapuoli hyötyy kumppanuudesta

Kumpikin osapuoli hyötyy kumppanuudesta

17.3.2016 0 kommenttia
Kumppanuussopimus Teknikum Oy:n ja TAMKin kesken luo raamit ja tavoitteet yhteistyölle. Ensimmäisen yhteistyövuoden aikana on jo toteutettu useita yhteisiä projekteja.

Teknikum Oy:n letkutuotannossa järjestettiin keväällä 2015 kaksi projektikurssia, joista toinen käsitteli erittäin tärkeää työturvallisuusteemaa. Viiden hengen projektiryhmä mietti letkukoneen työturvallisuuden kehittämistä ja löysikin hyviä ajatuksia, jotka edesauttavat kohti tavoitetta, nolla tapaturmaa. Toinen projekti haki ratkaisua vanhojen teknisten piirustusten siirtämiseksi nykyaikaiseen muotoon. Projektiryhmä mallinsi vanhoja paperisia piirustuksia 3D-aikaan yhteensä lähes 60 kappaletta. Hyvät sähköiset 3D-mallit helpottavat tuotteisiin mahdollisesti tulevia muutoksia sekä edesauttavat asiakassuhteiden kehittämistä.

Edellä kuvatut projektit ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten yhteistyö parhaimmillaan toimii. Opiskeluun saadaan kytkettyä harjoitustöitä, jotka lähtevät suoraan yritysten tarpeista. Yritysten tiloissa ja oikeissa käytännön tilanteissa tehdyt projektikurssit tuovat työelämää lähemmäs opiskelijoita. Opiskelijat pääsevät käyttämään konkreettisesti koulussa oppimaansa ja kehittämään projektitaitojaan – ja saavat samalla hyviä kontakteja yrityksiin.


 

Miksi kumppanuussopimus?

Teknikumin esimerkit kuvaavat niitä mahdollisuuksia, joita oppilaitosten ja yritysten välisellä yhteistyöllä voidaan saada aikaiseksi. Kumppanuussopimus on hyvä tapa asettaa tällaiselle toiminnalle sekä määrällisiä että laadullisia tavoitteita. Kumppanuussopimuksen kautta sekä yrityksen että TAMKin henkilöstö näkee selkeämmin, että yhteistyö on kiinteä osa normaalia toimintaa, ja sillä pyritään saavuttamaan hyötyjä kummallekin osapuolelle.

 


 

   Opiskeluun saadaan kytkettyä harjoitustöitä, jotka lähtevät suoraan yritysten tarpeista.

 

Teknikumin yhteysprojekteissa projektipäällikkönä on toiminut talon oma työnjohtaja Matti Pohjala, joka työn ohella suorittaa kone- ja tuotantotekniikan insinööriopintoja TAMKissa.

Teknikumin yhteysprojekteissa projektipäällikkönä on toiminut talon oma työnjohtaja Matti Pohjala, joka työn ohella suorittaa kone- ja tuotantotekniikan insinööriopintoja TAMKissa.

 

Uusia yhteistyön muotoja

Ensimmäistä kertaa TAMKissa toteutettu TTprojektit- opintojakso kokosi yritysprojekteihin monialaisia opiskelijaryhmiä. Teknikum tarjosi opintojakson puitteissa tehtäväksi kolme projektia. Näihin osallistui myös englanninkielisiä vaihto-opiskelijoita, siksi projektikielenä käytettiin englantia. Uusi projektiopintojakso osoitti, että varsinkin monialaisissa projektiryhmissä opiskelijoiden sitouttamiseen pitää kiinnittää huomiota, ja yhteydenpidon muodoista kannattaa sopia etukäteen toimeksiantajan kanssa.

Kesällä 2015 toteutettiin kokeilu, jossa ryhmä TAMKin opiskelijoita oli kesätyöntekijöinä Teknikum Oy:ssä. Osa ryhmästä työskenteli ruiskuvalutuotantosolulla. Töiden aikana solulla ilmeni useita pieniä ongelmia, mistä opiskelijat saivat ajatuksen ehdottaa projektia tuotantosolun toiminnan parantamiseksi. Idea hyväksytettiin Teknikum Oy:ssä, ja vastaavasti TAMKissa mahdollistettiin projektin kytkeminen opintoihin. Tämä esimerkki osoittaa hyvin oma-aloitteisuuden merkityksen paitsi opintojen suorittamisessa myös projektitöiden ja opinnäytteiden aiheiden löytämisessä.

 

Vammalan lukion ja TAMKin opiskelijoita on osallistunut projektiin, jossa etsitään ideoita Teknikum Oy:n rakennusten julkisivun kohentamiseksi. Eri koulutusalojen opiskelijat ja vaihto-opiskelijat ovat päässeet oppimaan projektityöskentelytaitoja, joita tarvitaan kaikilla toimialoilla. Maakunnallinen yhteistyö oppilaitosten kesken on toiminut hyvin, ja avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Opiskelijaprojektina TAMKissa tehtiin myös yksi espanjankieliseen dokumentaatioon liittyvä selvitystyö. Sen tuloksena syntyi toimeksiantajaa hyödyttävä tuotos, joka ei ole pelkkä käännöstyö, vaan esittää suomenkielisten lauseiden merkityssisällöille parhaat mahdolliset espanjankieliset vastineet.

Kumppanuussopimus Teknikum Oy:n ja TAMKin kesken luo raamit ja tavoitteet yhteistyölle. Ensimmäisen yhteistyövuoden aikana on jo toteutettu useita yhteisiä projekteja.

 

TEKSTI: OLAVI KOPPONEN | KUVAT: JOEL FORSMAN

 

 

 

Lue myös

Kommentoi