Etusivu Julkaisut Työn ilolla! – dialogia ja yhteistoiminnallista kehittämistä

Työn ilolla! – dialogia ja yhteistoiminnallista kehittämistä

24.4.2018 0 kommenttia
Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -hankkeen kokoomateos käsittelee yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia sekä kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä eri näkökulmista.

 

Julkaisun ensimmäisessä osassa tarkastellaan kehittämisen lähtökohtia organisaatiokulttuurin muutoksen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden, yhteistoiminnallisuuden ja dialogin sekä arjen johtamisen työkalujen näkökulmasta. Toisen osan artikkelit on kirjoitettu työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, ja näissä artikkeleissa on tarkasteltu osaamisen hyödyntämistä, työnohjausta, hoivatyön ergonomisia harjoitteita sekä myötätuntouupumisen ehkäisyä ja hoitoa.

Kolmannessa julkaisun osiossa on näkökulmana yhteistoiminnallisuus ja dialogi. Hankkeen tuloksia tarkastellaan sekä esimiesten että työntekijöiden näkökulmasta. Tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämisen näkökulmaa tarkastellaan luvussa neljä talouden suunnittelun ja seurannan, Lean-menetelmän, onnistuneiden asiakaskokemusten ja digitaalisten sovellusten hyödyntämisen näkökulmasta.

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -hanke on ollut antoisa ja syvällinen kokemus niin valmentajille kuin hankkeeseen osallistuneiden yritysten esimiehille ja henkilökunnalle. Kehittämishanke synnytti myös uusia tutkimus- ja kehittämistarpeita suomalaisen työelämän hyvinvoinnin edistämiseksi.


Hannele Laaksonen (toim.)
Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja
Sarja B. Raportteja 99.
Tampere 2018
ISSN 1456-002X
ISBN 978-952-7266-13-7(PDF)

Lataa julkaisu TAMKin verkkosivuilta >>


Lue myös

Kommentoi