Etusivu Ytimessä Työkaluja opettajuuteen − etänä ja englanniksi

Työkaluja opettajuuteen − etänä ja englanniksi

16.12.2015 0 kommenttia
Isosta-Britanniasta kotoisin oleva Mark Curcher on TAMKin 21 st Century Educators -ohjelman johtaja. Suhde Tampereen ammattikorkeakouluun alkoi koulutuskonferenssissa Melbournessa Curcherin vielä työskennellessä korkeakoulussa Arabiemiraateissa. TAMKin 21st Century Educators -esitys vakuutti ja yhteistyö alkoi. Kysyimme ansioituneen Curcherin näkemyksiä opetusalan kehityssuunnista.
 

 

Mikä on 21st Century Educators -ohjelman tavoite ja kuinka ohjelma syntyi?

”Tavoitteena on parantaa opetuksen laatua, oppimista ja arviointia oppilaitoksissa ympäri maailman. Tuemme opettajia työssään, autamme heitä kehittämään ammatti-identiteettiään.

TAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa työskennellyt Hanna Teräs loi ohjelman yhdessä kollegoidensa kanssa vuosina 2010–2011. Hän näki tarvetta ohjelmalle, jolla on suomalainen tutkintopohja ja jonka voi suorittaa englannin kielellä etäopiskeluna mistä päin maailmaa tahansa. Päätavoitteena oli kehittää aito eLearning-oppimismenetelmä.

Syntyi kolme 10 opintopisteen moduulia. Yksi moduuleista keskittyi opetuksessa vaadittaviin taitoihin 2000-luvulla, toinen opetusteknologian käyttöön ja kolmas opetukseen, oppimiseen ja arviointiin.

Kolmesta moduulista tuli 30 opintopisteen kokonaisuus nimeltä Post Graduate Certificate in Education. Ensimmäisenä opinnot suoritti kansainvälinen opettajaryhmä Arabiemiraattien korkeakouluista.”

Mikä on ohjelman tilanne nyt?

”Tällä hetkellä meillä on yhteensä kuusi moduulia, joista muodostuu 60 opintopisteen Post Graduate Diploma in Education. Valikoimassa on edelleen myös 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus.

Tarjoamme myös valinnaisia, yhdistettyjä moduulikokonaisuuksia, lähiopetus-workshopeja sekä oppilaitosten tarpeisiin räätälöityjä ohjelmia.

Meidät tunnetaan hyvin maailmanlaajuisesti. Ohjelmastamme on kirjoitettu Yhdysvaltojen, Etelä-Amerikan, Lähi-idän, Venäjän ja Aasian medioissa. Meillä on runsaasti näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kasvava joukko seuraajia. Alumnimme ovat parhaita sanansaattajia.”

 

  Vaikutamme suoraan siihen, mitä opettajat tekevät opetustilanteessa.”

 

Onko vastaavia ohjelmia muualla?

”Post Graduate Certificate on opettajankoulutuksessa yleinen, mutta uskon, että meidän tarjoamamme ohjelma on laadukas, erilainen ja ainutlaatuinen.

Ohjelmamme pääpaino on siinä, että annamme opettajille käytännön työvälineitä opetukseen ja ammatti-identiteetin kehittämiseen. Vaikutamme suoraan siihen, mitä opettajat tekevät opetustilanteessa.

Toisin kuin massatarjonnassa olevat avoimet ja ilmaiset online-opettajankoulutukset (Massive Open Online Courses eli MOOC), tarjoamamme kokoonpanot ovat sopivan pieniä. Pystymme tarjoamaan jokaisen opiskelijan tarpeisiin sopivia opintoja, ja juuri tästä syntyvä laatu on etumme. Muut tahot eivät myöskään tarjoa räätälöityä koulutusta.”

Mihin suuntaan olemme menossa?

”Jokainen on oman elämänsä oppija. Jatkossa opiskelemme useammassa oppilaitoksessa samanaikaisesti. Etsimme keinoja, tietoa ja taitoa siltä, joka sen parhaiten tarjoaa. Opiskelijat tulevat saamaan enemmän vapautta, itsenäisyyttä ja joustoa. Eri-ikäiset ihmiset voivat osallistua koulutuksiin helposti läpi elämän.”

Mikä on Suomen status monipuolisten opetusmenetelmien tarjoajana?

”Suomi on samalla tasolla muiden kanssa. Suomalaiset eivät tee numeroa itsestään, eivätkä korosta omaa osaamistaan. Kansainvälisen uskottavuuden ja tunnettuuden lisäämiseksi pitäisi olla enemmän esillä.”

Miten oppimisympäristö vaikuttaa lopputulokseen?

”Oppimisympäristö on tärkeä, mutta henkilökohtaisesti kiinnitän enemmän huomiota kokonaiskuvaan, johon kuuluu opiskelijan historia ja kokemus sekä työ ja tulevaisuus, jota hän suunnittelee. Kun tarkastellaan opiskelijaa kokonaisuutena, varmistetaan oppiminen.

Sanontaa ’sisältö on kingi’ on käytetty pitkään, mutta väitän, että kokonaiskuva on kingi!”

 

TEKSTI: ANNI KILPELÄ | KUVA: JOEL FORSMAN

Lue myös

Kommentoi