Etusivu Ytimessä Pirkanmaan ilmatilassa pörräävät pian miehittämättömät ilma-alukset

Pirkanmaan ilmatilassa pörräävät pian miehittämättömät ilma-alukset

24.4.2017 0 kommenttia
Oletko jo törmännyt mitä erinäköisempiin koptereihin, joissa on useita roottoreita? Nyt puhutaan droneista, joita kutsutaan myös miehittämättömiksi ilma-aluksiksi.

 

Mistään amatöörien drone-kopterikerhosta ei ole kyse, kun miehittämättömän ilmailun ammattilaiset, uusia liiketoimintamahdollisuuksia etsivät pk-yritykset sekä muut toimijatahot yhdistävät voimansa. Pirkanmaa tulee vahvistamaan miehittämättömien ilma-alusten osaamistaan ja luomaan uutta liiketoimintaa drone-osaajien kanssa yhteisessä klusterissa.

Drone-koptereita on Suomessa käytetty varsinkin ilmakuvaukseen eri toimialoilla, mutta voisiko koptereita käyttää laajemminkin ja eri tehtäviin? Klusteriin kootaan mukaan eri toimialoja, mikä mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön ja uusia, eri toimialoja hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia droneille.

 

Pirkanmaalla vahvaa drone-osaamista

Tärkeää tietoa DRONE-osaaja-hankkeen klusterille tuovat kaikki ne mukaan lähtevät yritykset, joilla on droneista sekä vahva tekninen osaaminen että näkemys niiden käyttömahdollisuuksista. Lisäksi muut drone-toiminnasta kiinnostuneet tahot tuovat erilaista näkökulmaa kehittämiseen. TAMKin koordinoimaan hankkeeseen mukaan lähtenyt Insta Oy tarjoaa miehittämättömän ilmailun koulutusta, konsultointia ja operointia.

– Kauko-ohjatut ilma-alukset mahdollistavat edullisen ja tehokkaan tavan nostaa ympäristöä havaitsevia sensoreita ilmaan. Ne korvaavat monissa tapauksissa miehitettyjä ilma-aluksia tai esimerkiksi hankalia nosturiratkaisuja, kertoo kehityspäällikkö Ari Nissinen Insta Oy:ltä.

– Näemme, että droneja voidaan käyttää esimerkiksi ilmakuvauksessa ja kartoituksessa, media- ja mainostoiminnassa, metsä- ja maataloudessa, ympäristön tarkkailussa ja seurannassa sekä etsintä-, pelastus- ja turvallisuusalalla, lisää RPAS-erityisasiantuntija Raine Lehtonen.

Pk-yritysten lisäksi oppilaitokset, järjestöt ja viranomaistahot ovat tervetulleita klusteriin. Mukaan lähtevät organisaatiot saavat uusinta tietoa dronejen käytöstä, soveltamisesta eri toimialoille, lainsäädännöstä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

– Nyt pitää kiinnittää katse tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Voisiko droneja käyttää vaikka sosiaali- ja terveysalalla? Uusia innovaatioita tulee syntymään, kun saamme monialaiset osaajat yhteen ja tarkastelemaan ilma-alusten mahdollisuuksia entistä laajemmin, kertoo hankkeen projektipäällikkö Joni Nieminen.

 

Dronet korvaavat monissa tapauksissa miehitettyjä ilma-aluksia tai esimerkiksi hankalia nosturiratkaisuja.”

Kuva yllä: – Lentoturvallisuus muodostuu yhteisesti hyväksytystä kulttuurista ja syy-seuraus-suhteiden ymmärtämisestä. Sen tärkeitä osatekijöitä ovat myös oikea asenne, kokemus ja ammattitaito, kertovat kehityspäällikkö Ari Nissinen (vas.) ja RPAS-erityisasiantuntija Raine Lehtonen Insta Oy:sta, joka on ollut edelläkävijä alan kouluttajana.

 


DRONE-osaaja

Tammikuussa 2017 käynnistynyt hanke saa rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta. Hanke kestää 31.12.2018 saakka. Hanketta koordinoi TAMK, ja partnerina toimii Tampereen teknillinen yliopisto, joka tarjoaa tutkimustietoa hankkeelle.


 

drone2

– TAMKissa on rakennettu oma drone, jota voidaan hyödyntää testialustana erilaiseen dronetoimintaan, kertoo projektipäällikkö, lehtori Joni Nieminen.

 

Älykästä teknologiaa ja ilmailua

DRONE-osaaja-hankkeen toiminnot kytkeytyvät Tampereen Smart City -ohjelmaan, jonka tavoitteena on rakentaa Tampereesta kansainvälisesti tunnettu, vetovoimainen ja älykäs kaupunki, jossa yritykset ja asukkaat ovat mukana käytännön kehittämisessä. Yhtenä strategisena painopistealueena on ilmailualan kehittäminen; Pirkanmaan rooli älykkään teknologian ja ilmailualan yhdistävänä alueena vahvistuu.

– Tampereen seudulla on kaikki edellytykset kasvaa kansainvälisesti merkittäväksi ilmailualan osaamiskeskittymäksi. Drone-alusten merkitys kasvaa ja ne yleistyvät myös kaupalliseen käyttöön. Tampereen seudun osaaminen on jo nyt korkeatasoista kansainvälisestikin tarkasteltuna, mikä mahdollistaa myös alan koulutusviennin Pirkanmaalta, kertoo suunnittelupäällikkö Päivi Rajala Tampereen kaupungilta.

 

 

Myös maailmalla miehittämättömien ilma-alusten suosio on kovassa nousussa.

– Tällä hetkellä erityisesti siviilikäyttöön suunnattujen miehittämättömien järjestelmien tuotanto on kansainvälisen lentoteollisuuden nopeimmin kasvava osa-alue eri sovelluksineen, täsmentää Instan Raine Lehtonen.

 

TEKSTI: KUKKA-MAARIA KORKO |  KUVAT: TIINA SUVANTO

Kommentoi