Etusivu Julkaisut Osallista – kokeile – kehitä! Tuttu-6Aika -hanke työllisyyspalveluiden kehittämisessä

Osallista – kokeile – kehitä! Tuttu-6Aika -hanke työllisyyspalveluiden kehittämisessä

30.11.2018 0 kommenttia
Julkaisu esittelee Tuttu-6Aika -hankkeen toimintakokeiluja ja niistä saatuja kokemuksia.

 

Tuttu-6Aika-hankkeessa kehitettiin uusia asiakasosallisuutta edistäviä toimintamalleja työllisyydenhoitoon Turussa ja Tampereella. Projektin toteuttajat olivat Turun ja Tampereen kaupungit sekä Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulut. Yhteisenä tavoitteena oli asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden edistäminen työllisyyspalveluissa.

Turussa työttömät työnhakijat osallistuivat ideaverstaisiin, joissa he pääsivät ideoimaan ja näyttämään osaamistaan yrityshaasteiden ratkomisessa. Tampereella kokeiltiin uusia osallistumisen kanavia (chat, tulevaisuuspajat, asiakasraati) ja järjestettiin valmennusta sekä työpajamentoreille että työllisyydenhoidon työntekijöille.

Hankkeen tuotteina valmistuivat Futurologi-fasilitointipeli yhteiskehittelyyn, mentorointivalmennuksen opas työpajoille sekä opas ideaverstaan toteuttamiseen. Tampereella vakiintuivat muun muassa chat-palvelu, Kompassi-menetelmä ja asiakasraatitoiminta.

Julkaisussa esitellään Tuttu-6Aika-hankkeen toimintakokeiluja ja kerrotaan niistä saaduista kokemuksista, esitellään projektin tuotteita ja pohditaan projektin vaikutuksia.


Ulla-Maija Koivula (toim.)
Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja
Sarja B. Raportteja 103
Tampere 2018
ISSN 1456-002X
ISBN 978-952-7266-22-9(PDF)

Lataa julkaisu >>


Kommentoi