Etusivu Julkaisut Osaaminen esiin – ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus

Osaaminen esiin – ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus

24.4.2018 0 kommenttia
Teos pureutuu ammatillisten oppilaitosten toimintaan osaamisperusteisuuden ja reformin muutosten näkökulmasta. 

 

Miten osaamisperusteisuus ja reformi vaikuttavat ammatillisten oppilaitosten toimintaan? Mitä muutos edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä? Minkälaisia kokemuksia on kehittämistyöstä? Tässä julkaisussa esiteltävissä tutkimuksissa ja selvityksissä kuvataan ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvaa laaja-alaista kehittämistyötä, jonka avulla luodaan yhteistä ymmärrystä osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta sekä reformista. Julkaisun artikkelit on tehty HAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun ja TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamien TUTKE-täydennyskoulutusten yhteydessä syntyneistä aineistoista.

Julkaisulla pyritään edistämään pedagogisesti, hallinnollisesti ja rakenteellisesti rajoja
ylittävien uudenlaisten käytänteiden ja yhteistyömuotojen kehittämistä opiskelijan
oppimisen ja ammatillisen kasvun tueksi. Julkaisu on suunnattu erityisesti ammatillisen
koulutuksen toimijoille, opetus- ja ohjaushenkilöstölle, johdon ja hallinnon
edustajille, opiskelijoille sekä myös työelämän edustajille. Artikkeleissa esiteltyjä tuloksia
voi hyödyntää edelleen kehitettäessä ammatillisten oppilaitosten toimintaa
yhteistyössä eri tahojen kesken.


Harri Kukkonen ja Anu Raudasoja (toim.)
Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja.
Sarja A. Tutkimuksia 23.
Tampere 2018
ISSN 1456-0011
ISBN 978-952-7266-05-2(PDF)

Lataa julkaisu >>


Lue myös

Kommentoi