Etusivu Asiantuntija Korkeakoulun kolmas tehtävä – yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Korkeakoulun kolmas tehtävä – yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

24.4.2018 0 kommenttia
Viime vuosina korkeakoulujen kolmas tehtävä, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus, on noussut selkeästi koulutuksen ja tutkimuksen rinnalle. YVV on tapa tarkastella korkeakoulun toimintaa taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta.

 

 

Kolmannen tehtävän kiteytyksinä on pidetty täydennyskoulutusta, teknologian siirtoa ja innovaatioita sekä yhteiskunnallista osallistumista. Nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä asioita, mutta vaikeasti mitattavissa. Korkeakoulun henkilöstön ulkopuoliset asiantuntijatehtävät tai toiminnan piiristä nousevat lisenssit, patentit, startup- ja spin off -yritykset eivät nykyisten rahoitusmallien mukaan kerrytä korkeakoulun rahoitusta. Kun toimintaa ei mitata, ja varsinkaan kun siitä ei palkita rahoitusmallissa, kolmas tehtävä jää helposti koulutuksen ja tutkimuksen katveeseen.

Tampere3-korkeakouluyhteisön strategiassa ja valmistelutyössä vaikuttavuus on nostettu vahvasti esille. Strategian johtolause on ”Vaikuttavuutta yhdessä”. Olen tänä keväänä vetänyt Tampere3:n YVV-ryhmää, jonka tehtävänä on valmistella esitys YVV-toimintojen sisällöstä, organisoinnista ja johtamisesta korkeakouluyhteisössä.

Osana valmistelua selvitimme alkuvuodesta TAMKin mainetta TKI-kumppaneiden keskuudessa. Kyselyyn vastasi joukko käynnissä olevien TKI-hankkeiden kohdeorganisaatioiden, yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien edustajia. Tutkimuksen perusteella TAMKin kokonaismaine on hyvä. Myös TKI-kumppaneiden TAMKia kohtaan osoittama sidosryhmätuki on hyvällä tasolla. Vastaajat pitivät TAMKia kehittyvänä ja uusiutuvana sekä toimintaansa kekseliäällä tavalla toteuttavana ammattikorkeakouluna.

Tampere3-korkeakouluyhteisön strategiassa ja valmistelutyössä vaikuttavuus on nostettu vahvasti esille.”

Sen sijaan työnantajana TAMK tunnettiin huonommin. Vastaajien mukaan TAMKin tulisikin entisestään parantaa työelämäyhteyksiään ja kehittää yrityksille suunnattuja TKI-palveluja sekä viestiä aktiivisemmin toiminnastaan. Nämä ovat juuri niitä keskeisiä YVV-toimintoja.

Käynnissä oleva ammattikorkeakoulujen varainkeruu on oivallinen tapa verkostoitua yrityksiin ja lisätä niiden tietoisuutta TAMKin laajasta ja monialaisesti vaikuttavasta toiminnasta. Tähän työhön olemme haastaneet mukaan jokaisen TAMKilaisen.

 

Marja Sutela
Vararehtori, TAMK

KUVA: ANNA VÄTTÖ

Lue myös

Kommentoi